Wedstrijd BNI Handelsbeurs

Doe mee aan onze wedstrijd en WIN een Sony dvd-speler ter waarde van €55! De wedstrijd loopt tot en met 6 februari 2020. De winnaar wordt via e-mail verwittigd op 12 februari 2020.


Wedstrijdreglement

Concepts Quick TV Service organiseert een wedstrijd in het kader van de BNI Handelsbeurs om een dvd-speler te winnen ter waarde van €55.

Artikel 1 - Organisatie

De wedstrijd wordt georganiseerd door Concepts – Quick TV Service, Wolvenstraat 2, 9620 - Zottegem +32 9 360 55 22, info@concepts.be en is toegankelijk via het offline invulformulier, uitgedeeld op donderdag 6 februari ter gelegenheid van de BNI handelsbeurs.

Artikel 2- periode

De wedstrijd vindt plaats op 6 februari 2020.

Artikel 3 - Spelregels

  • De deelnemer beantwoordt de schiftingsvraag.
  • Elke speler kan slechts eenmaal deelnemen.
  • Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding in van dit reglement.
  • Deelname aan de wedstrijd wordt voorbehouden aan iedere meerderjarige natuurlijke persoon met woonplaats in België, met uitzondering van de personeelsleden van Concepts.

Artikel 4 - Winnaar en prijs

Er wordt 1 winnaar gekozen. Die ontvangt een Sony dvd-speler ter waarde van €55.

Artikel 5 - Uitsluiting

Concepts kan op ieder moment een persoon uitsluiten van deelname aan de wedstrijd, als deze niet voldoet aan de deelnamevoorwaarden zoals voorzien in artikel 3, of in geval van vermoeden van bedrog of misbruik. In dit geval wordt de eerstvolgende persoon verkozen, die voldoet aan het criterium van Concepts.

Artikel 6 - Overmacht

Indien een wettelijke of structurele wijziging, een geval van overmacht of elke verandering buiten de wil van Concepts de voortzetting of het evenwicht van dit programma verhindert of de wezenlijke onderdelen ervan wijzigt, wordt Concepts ontlast van iedere verbintenis.

Artikel 7 - Wijziging van de wedstrijd

De organisatoren van de wedstrijd behouden zich het recht voor de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.

Artikel 8 - Persoonsgegevens

De persoonsgegevens zijn bekomen via deelname aan de wedstrijd en zullen voor volgende doeleinden gebruikt worden:
  • Het contacteren van de winnaar;
  • Het contacteren voor publicitaire of marketingdoeleinden vanwege Concepts Zottegem (mits uw expliciete toestemming).

De persoonsgegevens die Concepts zal inwinnen naar aanleiding van deze wedstrijd zullen niet meegedeeld worden aan derden.

Artikel 9 - Algemeen

Schade als gevolg van het gebruik van persoonlijke gegevens van de deelnemer door onbevoegden kan in geen geval verhaald worden op de organisator, indien deze alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen die redelijkerwijs van hem mogen worden verwacht. De winnaars geven de uitdrukkelijke toestemming aan Concepts om melding te maken van hun identiteit.


Inbouw luidsprekers; de ideale oplossing voor mijn Home Cinema. Nooit gedacht dat zo een hoge kwaliteit mogelijk was.

E.V. - Sonance

Passie voor TV en geluid.

Opgegroeid in de TV-zaak van mijn vader, ben ik van kleins af aan gepassioneerd bezig met TV en geluid. Dat ik als studierichting graduaat electronica-TVtechnieken koos, verbaasde niemand. Ook nu volg ik regelmatig opleidingen en ga ik naar beurzen in binnen- en buitenland om de nieuwste technologieën te kennen in de audiovisuele wereld en om de beste producten te kunnen aanbieden in ieders budget.

Volg ons op: