Wedstrijdreglement

Win een Grado hoofdtelefoon ter waarde van €219.

Organisator

De wedstrijd wordt georganiseerd door Concepts, gevestigd op Wolvenstraat 2, 9660 Zottegem.

 

Deelnamevoorwaarden

2.1 De wedstrijd loopt van 7 juni tot en met 30 juni 2023, 00.00u.

2.2 Deelname aan de wedstrijd staat open voor iedereen die voldoet aan de volgende voorwaarden:

  1. De deelnemer dient het online formulier in te vullen.
  2. De deelnemer dient de twee wedstrijdvragen te beantwoorden.
  3. Een deelnemer kan slechts één keer deelnemen. Het eerste ingevulde formulier is geldig.

 

Selectie van de winnaars

3.1 De winnaars worden geselecteerd op basis van het geven van de juiste antwoorden.

3.2 In het geval van meerdere winnaars zullen zij een troostprijs ontvangen (vijf troostprijzen beschikbaar) gerangschikt op basis van het tijdstip van indiening van het formulier.

 

Prijzen

4.1 De hoofdprijs is de Grado hoofdtelefoon SR125e met een waarde van €219 voor de winnaar.

4.2 Deelnemers die een juist antwoord hebben gegeven of het dichtst in de buurt van de juiste antwoorden komen, maken kans op het winnen van een CD.

 

Aansprakelijkheid

Door deel te nemen aan de wedstrijd ontheft de deelnemer Facebook van alle aansprakelijkheid.

 

Algemeen

6.1 Deelname aan de wedstrijd impliceert de aanvaarding van dit wedstrijdreglement.

6.2 De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk moment te wijzigen, op te schorten of te annuleren zonder voorafgaande kennisgeving, indien dit nodig wordt geacht.

6.3 Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze wedstrijd zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in de jurisdictie waar de organisator is gevestigd.

 

Zottegem, 7 juni 2023