Wedstrijdreglement

Win een Kinepolis duoticket.

Organisator

De wedstrijd wordt georganiseerd door Concepts, gevestigd op Wolvenstraat 2, 9660 Zottegem.

 

Deelnamevoorwaarden

2.1 De wedstrijd loopt van 3 juni tot en met 16 juni 2024, 18.00u.

2.2 Deelname aan de wedstrijd staat open voor iedereen die voldoet aan de volgende voorwaarden:

  1. De deelnemer dient het wedstrijdformulier online of via de collectebus in de showroom in.
  2. De deelnemer dient de twee wedstrijdvragen te beantwoorden.
  3. Een deelnemer kan slechts één keer deelnemen. Het eerste ingevulde formulier is geldig.

 

Selectie van de winnaars

3.1 De winnaars worden geselecteerd op basis van het geven van de juiste antwoorden.

3.2 In het geval van meerdere winnaars zullen zij gerangschikt op basis van het tijdstip van indiening van het formulier.

 

Prijzen

4.1 De hoofdprijs zijn twee Kinepolis filmtickets ter waarde van ongeveer €27,60.

 

Aansprakelijkheid

Door deel te nemen aan de wedstrijd ontheft de deelnemer Facebook van alle aansprakelijkheid.

 

Algemeen

6.1 Deelname aan de wedstrijd impliceert de aanvaarding van dit wedstrijdreglement.

6.2 De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk moment te wijzigen, op te schorten of te annuleren zonder voorafgaande kennisgeving, indien dit nodig wordt geacht.

6.3 Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze wedstrijd zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in de jurisdictie waar de organisator is gevestigd.

 

Zottegem, 3 juni 2024